نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک

نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک

نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک تیام

نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک تیام شامل ماژول های زیر می باشد:

 • نرم افزار درمانگاه عمومی و تخصصی
 • نرم افزار داروخانه
 • نرم افزار آزمایشگاه
 • نرم افزار رادیولوژی
 • نرم افزار فیزیوتراپی
 • نرم افزار رادیوتراپی و شیمی درمانی
 • نرم افزار دندانپزشکی
 • نرم افزار مرکز جراحی محدود
 • انبارداری
 • حسابداری
 • نوبت دهی
 • سامانه SMS
 • داشبورد مدیریت

نرم افزار جامع مدیریت کلینیک شامل همه نرم افزارهای پزشکی تیام است، که امکانات تک تک آن ها را دربر می گیرد.
شرکت پارس تیام رایانه با طراحی منعطف نرم افزار جامع مدیریت کلینیک، آن را قابل سفارشی سازی کرده است تا مدیران محترم بتوانند طبق سلیقه، بودجه و نیاز مرکز، نرم افزار دلخواه خود را سفارش داده و در اختیار داشته باشند.

سفارش نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک

ماژول ها
حسابداری
سامانه پیامکی

 

مطب و درمانگاه در نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک

نرم افزار مطب و درمانگاه

 • ثبت خدمات با سریعترین راه ممکن(جستجو بر اساس کد ملی خدمت،کد مجازی،نام انگلیسی،نام فارسی،نام مخفف)
 • اعلام هشدار بابت محدودیت تخصصی،سقف مبلغی بیمه و …
 • ساخت پرونده برای بیمار و نمایش پرونده بیماران به همراه خدمات ثبت شده، پزشک معالج و…
 • محاسبه سهم بیمه،سهم بیمار،تخفیفات روتین،تفاوت آزاد بر اساس نوع نسخه و نوع بیمه
 • تغییر دستی قیمت خدمات در یک نسخه مشخص
 • تبدیل کردن خدمات از بیمه به آزاد و بالعکس در یک نسخه مشخص
 • ثبت قرارداد پزشکان و پرستاران به ازای مبالغ نقدی،بیمه ای و یارانه (مراکز دولتی)
 • ثبت قرارداد پزشکان و پرستاران به ازای K فنی،حرفه ای و بیهوشی و یا مبالغ خدمات گلوبال
 • ثبت قرارداد به ازای شیفت صبح و عصر
 • تعریف قرارداد و قابلیت انتصاب قرارداد به چندین پزشک،پرستار،دستیار و …
 • امکان ارسال عملکرد پزشک به موبایل پزشک بعد از بستن صندوق توسط صندوقدار
 • گزارشات و نمودارهای متنوع عادی و مقایسه ای از عملکرد پزشکان
 • نوبت دهی به بیماران به صورت گرافیکی
 • قابلیت ارجاع بیمار به سایر بخش های کلینیک
 • تهیه دیسکت برای تمامی سازمان های بیمه گر
 • گزارشات متنوع از ثبت نسخ یا خدمات ثبت شده برای معاونت ها یا دانشگاه علوم پزشکی

داروخانه در نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک

نرم افزار داروخانه

 • اتصال به سامانه HIX
 • فروش کالا با سریعترین راه ممکن(جستجو دارو بر اساس بارکد،کد ژنریک،کد مجازی،نام انگلیسی،نام فارسی،قیمت دارو )
 • اعلام هشدار بابت محدودیت تخصصی،سقف تعهد تعدادی یا مبلغی بیمه و …
 • تعریف و فروش داروی ترکیبی با رعایت شدن تمامی قوانین سازمان های بیمه گر
 • ساخت پرونده برای بیمار و نمایش پرونده بیماران به همراه داروهای مورد استفاده، پزشک معالج و…
 • اضافه شدن داروهای همراه به صورت اتوماتیک
 • محاسبه سهم بیمه،سهم بیمار،تخفیفات روتین،تفاوت آزاد بر اساس نوع نسخه،نوع بیمه،تخصص پزشک و تاریخ نسخه و …
 • تغییر دستی قیمت داروها در یک نسخه مشخص
 • تبدیل کردن دارو از بیمه به آزاد و بالعکس در یک نسخه مشخص
 • اخطار در مورد کالاهایی که با ضرر یا سود کم در حال فروش هستند.
 • قابلیت ثبت دارو های مشابه یا جایگزین با قابلیت محاسبه تفاوت داروی اصلی و جایگزین و کسر داروی جایگزین از انبار و ارسال داروی اصلی به سازمان بیمه گر
 • ثبت تداخلات دارویی و هشدار در صورت عدم رعایت تداخلات
 • امکان فروش منفی و اصلاح موجودی به صورت اتوماتیک در صورت وارد کردن فاکتور خرید
 • محاسبه حق فنی و حق مکانیزاسیون بر اساس نوع نسخه و نوع داروخانه (شبانه روزی یا روزانه) و زمان فروش
 • تایید کردن نسخ توسط نرم افزار در صورت نیاز به تایید(سایت سازمان مربوطه به صورت اتوماتیک باز می شود)
 • امکان تعریف و چاپ بارکد برای داروهایی که فاقد بارکد یا قابل خواندن توسط بارکدخوان نیستند.
 • مکانیزاسیون کامل داروخانه مبتنی بر بارکد
 • گزارشات متنوع از ثبت نسخ یا فروش داروها برای معاونت ها یا دانشگاه علوم پزشکی
 • ساخت و فروش داروهای ترکیبی

آزمایشگاه و پاتولوژی در نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک

نرم افزار آزمایشگاه و پاتولوژی

 • انواع فرمت های جوابدهی آزمایشات خاص و عادی
 • اعلام هشدار بابت محدودیت تخصصی،سقف مبلغی بیمه و …
 • ثبت آزمایشات با سریعترین راه ممکن ( جستجو بر اساس کد ملی،کد مجازی،نام مخفف )
 • قابلیت طراحی فرمت جوابدهی توسط کاربر ( امکان تغییرات در فرمت های طراحی شده )
 • ساخت پرونده برای بیمار و نمایش پرونده بیماران به همراه آزمایشات ثبت شده، پزشک معالج و…
 • محاسبه سهم بیمه،سهم بیمار،تخفیفات روتین،تفاوت آزاد بر اساس نوع نسخه و نوع بیمه
 • تغییر دستی قیمت آزمایشات در یک نسخه مشخص
 • تبدیل کردن آزمایشات از بیمه به آزاد و بالعکس در یک نسخه مشخص
 • قابلیت اتصال نرم افزار به انواع دستگاه های آزمایشگاهی جهت خواندن اطلاعات و ثبت در پرونده بیمار
 • امکان چاپ قیمت آزمایشات بر روی نسخه بیمه جهت سازمان های بیمه گر
 • قابلیت ارسال پیامک و ایمیل به بیمار مبتنی بر آماده بودن جواب یا نیاز به نمونه گیری مجدد
 • گزارشات متنوع از درآمد،نسخ ثبت شده،صندوق، و …
 • گزارشات متنوع از ثبت نسخ یا آزمایشات ثبت شده برای معاونت ها یا دانشگاه علوم پزشکی
 • امکان چاپ لیبل و تعریف گروهبندی آزمایشات
 • ثبت نمونه های کنترل کیفی و ترسیم نمودارهای CV و …
 • تایید  نسخ بیمه به صورت تکی یا گروهی ( ارسال الکترونیکی به سازمان های بیمه گر )
 • طراحی انواع لیست کار بر اساس بخش، worklist، آزمایشات و …
 • ثبت جواب در پرونده بیمار با استفاده از worklist
 • امکان تعریف panel (جعبه آزمایشات )
 • تعیین آزمایشات ارسالی به آزمایشگاه های دیگر و گزارش گیری از آن ها و ارائه حساب های مالی از آزمایشات دریافتی و ارسالی
 • ذخیره سازی تمامی فعالیت های کاربری در log نرم افزار ( ورود، خروج، اضافه کردن، حذف کردن و … )

نرم افزار رادیولوژی در نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک

نرم افزار رادیولوژی

 • ثبت خدمات با سریعترین راه ممکن ( جستجو بر اساس کد ملی خدمت،کد مجازی،نام انگلیسی،نام فارسی،نام مخفف )
 • اعلام هشدار بابت محدودیت تخصصی،سقف مبلغی بیمه و …
 • ساخت پرونده برای بیمار و نمایش پرونده بیماران به همراه خدمات ثبت شده، پزشک معالج و…
 • محاسبه سهم بیمه،سهم بیمار،تخفیفات روتین،تفاوت آزاد بر اساس نوع نسخه و نوع بیمه
 • تغییر دستی قیمت خدمات در یک نسخه مشخص
 • تبدیل کردن خدمات از بیمه به آزاد و بالعکس در یک نسخه مشخص
 • امکان چاپ قیمت خدمات بر روی برگه بیمه جهت سازمان های بیمه گر
 • گزارشات متنوع از فروش،نسخ ثبت شده،صندوق،خدمات و …
 • گزارشات متنوع از ثبت نسخ یا خدمات ثبت شده برای معاونت ها یا دانشگاه علوم پزشکی
 • گزارشات متنوع بر اساس پزشک معالج و مجری
 • تایید نسخ بیمه به صورت تکی یا گروهی ( ارسال الکترونیکی نسخ به سازمان های بیمه گر )
 • ثبت نتیجه جواب با استفاده از قالب های آماده با فرمت word که در بانک اطلاعاتی نرم افزار ذخیره می شود و با مراجعات بعدیبه راحتی قابل دسترسی می باشد
 • تعریف خدمات بر اساس آخرین کتاب ارزش های نسبی

دندانپزشکی در نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک

نرم افزار دندانپزشکی

 • انتخاب دندان،لثه،فک و … به صورت گرافیکی هنگام ثبت خدمت
 • اعلام هشدار بابت محدودیت تخصصی،سقف مبلغی بیمه و …
 • ثبت خدمات با سریعترین راه ممکن ( جستجو بر اساس کد ملی خدمت،کد مجازی،نام خدمت،نام مخفف)
 • نمایش سابقه های قبلی خدمات ثبت شده بر روی یک دندان هنگام ثبت خدمت جدید جهت جلوگیری از اشتباه کاربر
 • ساخت پرونده برای بیمار و نمایش پرونده بیماران به همراه خدمات ثبت شده، دندانپزشک معالج و…
 • محاسبه سهم بیمه،سهم بیمار،تخفیفات روتین،تفاوت آزاد بر اساس نوع نسخه و نوع بیمه
 • تغییر دستی قیمت خدمات در یک نسخه مشخص
 • تبدیل کردن خدمات از بیمه به آزاد و بالعکس در یک نسخه مشخص
 • ثبت قرارداد به ازای مبالغ نقدی،بیمه ای و به ازای شیفت صبح و عصر
 • تعریف قرارداد و قابلیت انتصاب قرارداد به چندین دندانپزشک،دستیار و …
 • امکان ارسال عملکرد دندانپزشک به موبایل ایشان بعد از بستن صندوق توسط صندوقدار
 • گزارش کارکرد دندانپزشکان بر اساس مبالغ نقدی و بیمه ای
 • گزارشات و نمودارهای متنوع عادی و مقایسه ای از عملکرد دندانپزشکان
 • نوبت دهی به بیماران به صورت گرافیکی
 • قابلیت ارجاع بیمار به سایر بخش های تخصصی
 • ثبت قطعات ارسالی و دریافتی از لابراتورهای دندانپزشکی
 • ثبت فاکتورهای لابراتورهای دندانپزشکی و مبالغ پرداختی به آنها
 • گزارشات متنوع از درآمد،نسخ ثبت شده،صندوق،خدمات و …
 • قابلیت ذخیره سازی عکس های رادیولوژی
 • قابلیت ثبت طرح درمان برای بیماران
 • امکان ثبت فاکتورهای خرید مواد
 • انبارداری شامل ( خرید، فروش، انبارگردانی، کارتکس و … )

فیزیوتراپی در نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک

نرم افزار فیزیوتراپی

 • ثبت خدمات با سریعترین راه ممکن(جستجو بر اساس کد ملی خدمت،کد مجازی،نام خدمت)
 • ساخت پرونده برای بیمار و نمایش پرونده بیماران به همراه خدمات ثبت شده، پزشک معالج و…
 • محاسبه سهم بیمه،سهم بیمار،تخفیفات روتین،تفاوت آزاد بر اساس نوع نسخه و نوع بیمه
 • تغییر دستی قیمت خدمات در یک نسخه مشخص
 • تبدیل کردن خدمات از بیمه به آزاد و بالعکس در یک نسخه مشخص
 • ثبت قرارداد پزشکان به ازای K فنی،حرفه ای
 • ثبت قرارداد به ازای شیفت صبح و عصر
 • تعریف قرارداد و قابلیت انتصاب قرارداد به چندین فیزیوتراپ
 • امکان ارسال عملکرد پزشک به موبایل پزشک بعد از بستن صندوق توسط صندوقدار
 • صدور فیش حقوقی برای پزشکان
 • گزارشات و نمودارهای متنوع عادی و مقایسه ای از عملکرد پزشکان
 • نوبت دهی به بیماران به صورت گرافیکی
 • ارسال اینترنتی نسخ به سازمان های بیمه گر به صورت تکی یا گروهی ( تایید الکترونیکی نسخ )
 • امکان چاپ قیمت خدمات بر روی برگه بیمه جهت سازمان های بیمه گر
 • گزارشات متنوع از درآمد،نسخ ثبت شده،صندوق،خدمات و …
 • گزارشات متنوع از ثبت نسخ یا خدمات ثبت شده برای معاونت ها یا دانشگاه علوم پزشکی

مرکز جراحی محدود در نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک

نرم افزار مرکز جراحی محدود

 • ثبت اعمال گلوبال و محاسبه مبلغ تفاوت آزاد آن
 • تعیین نوع بیهوشی(بیهوشی کامل، موضعی و یا بی حسی)
 • ثبت تعدیل کننده های مختلف بیهوشی مطابق با کتاب ارزش های نسبی
 • محاسبه اتوماتیک تعدیل کننده های مختلف بیهوشی و اضافه کردن آنها به پرونده بیمار
 • ثبت اعمال با سریعترین راه ممکن(جستجو بر اساس کد ملی خدمت،کد مجازی،نام عمل،نام مخفف)
 • ثبت عمل دوم،سوم و … برای بیمار و محاسبه اتوماتیک مبالغ و درجه عملکرد با توجه به نوع اعمال
 • ثبت دارو و مواد مصرفی
 • ساخت پرونده برای بیمار و نمایش پرونده بیماران به همراه خدمات ثبت شده، پزشک معالج و…
 • محاسبه سهم بیمه،سهم بیمار،تخفیفات روتین،تفاوت آزاد بر اساس نوع بیمه
 • تغییر دستی قیمت داروها و مواد مصرفی در یک پرونده مشخص
 • تبدیل کردن اقلام از بیمه به آزاد و بالعکس در یک نسخه مشخص
 • ثبت قرارداد به ازای مبالغ نقدی،بیمه ای و یارانه (مراکز دولتی)
 • ثبت قرارداد پزشکان به ازای K فنی،حرفه ای و بیهوشی و یا مبالغ اعمال گلوبال و ثبت قرارداد به ازای شیفت صبح و عصر
 • تعریف قرارداد و قابلیت انتصاب قرارداد به چندین پزشک
 • امکان ارسال عملکرد پزشک به موبایل پزشک بعد از بستن صندوق توسط صندوقدار
 • گزارشات و نمودارهای متنوع عادی و مقایسه ای از عملکرد پزشکان
 • امکان ثبت بیمه تکمیلی و صدور صورت حساب
 • قابلیت ارجاع بیمار به سایر بخش های کلینیک
 • تهیه دیسکت برای تمامی سازمان های بیمه گر
 • گزارشات متنوع از ثبت پرونده ها یا خدمات ثبت شده برای معاونت ها یا دانشگاه علوم پزشکی
 • تعریف بخش های بستری و سیستم ارجاع بیمار بین بخش و اتاق عمل
 • صدور انواع صورت های مالی استاندارد

رادیوتراپی و شیمی درمانی در نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک

نرم افزار رادیوتراپی و شیمی درمانی

 • ثبت اعمال با سریعترین راه ممکن(جستجو بر اساس کد ملی خدمت،کد مجازی،نام عمل،نام مخفف)
 • ثبت دارو و مواد مصرفی
 • ساخت پرونده برای بیمار و نمایش پرونده بیماران به همراه خدمات ثبت شده، پزشک معالج و…
 • محاسبه سهم بیمه،سهم بیمار،تخفیفات روتین،تفاوت آزاد بر اساس نوع بیمه
 • تغییر دستی قیمت داروها و مواد مصرفی در یک پرونده مشخص
 • تبدیل کردن اقلام از بیمه به آزاد و بالعکس در یک نسخه مشخص
 • ثبت قرارداد به ازای مبالغ نقدی،بیمه ای و یارانه (مراکز دولتی)
 • ثبت قرارداد به ازای K فنی،حرفه ای و بیهوشی
 • ثبت قرارداد به ازای شیفت صبح و عصر
 • تعریف قرارداد و قابلیت انتصاب قرارداد به چندین پزشک
 • گزارشات و نمودارهای متنوع عادی و مقایسه ای از عملکرد پزشکان
 • قابلیت ارجاع بیمار به سایر بخش های کلینیک
 • گزارشات متنوع از فروش،نسخ ثبت شده،صندوق،خدمات و …
 • گزارشات متنوع از ثبت پرونده ها یا خدمات ثبت شده برای معاونت ها یا دانشگاه علوم پزشکی
 • تولید فایل xml مورد پذیرش سازمان های بیمه گر
 • تولید انواع صورت های مالی مورد پذیرش سازمان های بیمه گر
 • ترخیص بیمار و صدور فرم های استاندارد

حسابداری در نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک

نرم افزار حسابداری

 • کاربری آسان و بدون نیاز به تخصص حسابداری
 • امکان استفاده تحت شبکه
 • ثبت اسناد به دو حالت دستی و اتوماتیک
 • ثبت سند حسابداری به صورت اتوماتیک برای فاکتورهای خرید،فروش،هزینه های جاری،عملیات بانکی،پرداخت به شرکت ها،عملیات مربوط به سهامداران و …
 • قابلیت قفل گذاری بر روی اسناد ثبت شده
 • تولید سند افتتاحیه و اختتامیه بصورت اتوماتیک با دستور حسابدار
 • مدیریت نحوه انتقال و تولید سند حسابداری به صورت اتوماتیک توسط حسابدار
 • امکان شماره گذاری مجدد اسناد
 • امکان تجمیع گروهی اسناد در یک سند
 • قابلیت حسابداری بصورت دو دفتره
 • انتخاب و انتقال اسناد از دفتر شماره یک به دفتر شماره دو و بالعکس
 • استفاده از حساب های تفضیلی-شناور بصورتی که تمامی تعاریف (پزشکان، بخش ها و … ) در بخش درمان در حسابداری قابل دسترس هستند
 • انتقال تمامی رویدادهای مالی ثبت شده در بخش درمان و تولید سند حسابداری بصورت اتوماتیک و روزانه
 • امکان جستجوی پیشرفته بر روی تمامی فیلدها ( شرح سند، مبلغ، شماره چک، شرح چک ، تاریخ سند، شماره سند و … )
 • سیستم مدیریت بانک و چک، جهت کنترل امور بانکی
 • قابلیت هشدار سررسید چک ها
 • گزارش چک های پرداختی، دریافتی، برگشتی، فروخته شده، کلر شده و …
 • امکان ثبت وصول گروهی چک ها
 • امکان انتخاب چند فاکتور برای ثبت پرداخت یکجا و صدور یک چک برای فاکتورهای انتخاب شده
 • قابلیت ارائه تقویم چک ها جهت بررسی تاریخ محاسبه صدور چک
 • گزارش گردش حساب ها
 • گزارش موجودی ریالی از صندوق و حساب های بانکی
 • قابلیت مغایرتگیری حساب های بانکی
 • محاسبه و ارائه گزارش سود و زیان در بازه های زمانی متفاوت
 • ثبت و مدیریت هزینه ها و گزارش گیری از هزینه های ثبت شده
 • امکان ثبت مبالغ دریافتی از سازمان های بیمه گر
 • گزارش بدهکاری و بستانکاری شرکت های فروشنده و سازمان های بیمه گر
 • امکان بررسی کارکردها و تهیه گزارشات متنوع،کنترل میزان فروش و …
 • ارائه کلیه گزارشات استاندارد حسابداری شامل تراز آزمایش، ترازنامه،دفتر کل،دفتر معین،دفتر روزنامه، سود و زیان و …
 • امکان تبدیل اطلاعات و گزارش ها به فرمت Word ، Excel ، PDF ، HTML
 • امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود و تعیین سطوح دسترسی کاملا متفاوت و مجزا برای هر کاربر
 • امکان نصب در انواع ویندوزها

انبارداری در نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک

نرم افزار انبارداری

 • امکان تعریف چندین انبار
 • امکان تعریف شرکت ها و فروشندگان مختلف
 • امكان ثبت فاکتور خرید
 • امكان ثبت حواله انبار
 • امكان صدور برگ درخواست خريد و صدور برگ ورود كالا از روي درخواست خريد صادر شده
 • امكان انتقال كالا يا تغيير نام كالا يا جابجايي بين انبارها
 • ثبت ليست كالاهاي ضايعاتي
 • كنترل موجودي كالا هنگام خروج يا ورود
 • امكان جستجوي حواله هاي تجار و صاحبان كالا
 • امكان توليد و چاپ ليست اجناس و موجودي كالاهاي مربوط به يك فروشنده
 • امکان جستجوی اطلاعات کالا براساس تطبيق عبارت مورد جستجو با بخشی از نام کالا يا تطابق کامل با نام کالا
 • امكان مشاهده ليست حواله هاي صادر شده در تاريخهاي مختلف
 • امكان چاپ ليست موجودي اجناس به صورت كلي يا انتخابي در زمانهاي خاص
 • امكان ثبت تاريخ و ساعت ورود و خروج كالا در رسيد
 • امكان چاپ كاردكس كالا
 • امكان انبارگرداني و شمارش كالاهاي كل انبارها
 • امكان چاپ كاردكس كلي كالا با انتخاب يك يا چند كالا و انتخاب نوع اسناد (وروديها، خروجيها يا هردو )‌ به همراه تعيين محدوده زماني
 • امکان گزارش گيري از کالاها بصورت گروهي با توجه به گروه بندي درختي تعريف شده
 • امكان ثبت چند هزينه مختلف براي هر برگ خروج و ورود و ارائه گزارشات آماري براي هريك بصورت تفكيكي
 • انتقال تمامی رویدادهای مالی به نرم افزار حسابداری

داشبورد مدیریت در نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک

داشبورد مدیریت

 •  داشبورد مدیریت برابر است با مدیریت توسط نمودارهای ستونی، دایره ای، نقشه، درجه و …
 • مقایسه اطلاعات سنوات قبلی و ارزیابی عملکرد حال حاضر
 • قابلیت همسو سازی استراتژی ها و اهداف
 • تحلیل اطلاعات آماری
 • نظارت بر عملکرد بخش های مختلف
 • نمایش وضعیت کل سازمان در یک نگاه
 • کمک به تصمیم گیری بهتر و سریع تر
 • ایجاد توانایی در شناسایی و تصحیح روندهای منفی
 • قابلیت اندازه گیری کارآمدی و ناکارآمدی سیستم
 • توانایی در تولید گزارشات جزئی از روندهای جدید
 • ثبت برنامه های مصوب سالیانه برای هر بخش بر اساس فیلدهای کلیدی سیستم شامل درآمد، تعداد مراجعین و …
 • ترسیم انواع نمودارها بر اساس برنامه های مصوب درآمدهای محقق شده و نمایش درصد تحقق برنامه ها
 • نمایش رشد یا کاهش مراجعین به مراکز درمانی
 • نمایش بار ترافیکی مراجعین به مرکز درمانی از لحظه ورود تا لحظه تکمیل کار مراجعین
 • استفاده از داشبورد مدیریت، نقطه شروعی است برای مدیریت نوین مراکز درمانی
 • صرفه جویی در وقت با حذف گزارش های متعدد
 • سادگی و درک سریع بصری
 • تخصیص زمان کارکنان به تحلیل اطلاعات به جای ساخت گزارشات
 • ایجاد امکان تصمیم گیری آکاهانه تر بر اساس وضعیت شاخص ها
 • رعایت اصل سهولت استفاده برای مدیران

خدمات پشتیبانی

خدمات پشتیبانی

 • پشتیبانی تمام وقت و بدون تعطیلی
 • نصب، استقرار و آموزش رایگان در محل مشتری
 • انجام کلیه عملیات لازم از طرف شرکت تا تحقق کامل اهداف مشتری
 • آموزش پرسنل در همه شیفت های کاری به صورت کامل و تخصصی
 • راهبری، نظارت و مشاوره مداوم
 • تحویل کلیه کارهای عملیاتی شده با تایید و رضایت کامل مشتری
 • سرویس دهی دوره ای مداوم
 • ارائه خدمات پشتیبانی از طریق اینترنت و نرم افزار آنلاین توسط کارشناس پشتیبانی شرکت
 • دسترسی به آپدیت نرم افزار و آپدیت قیمت ها و تمام فایل های مورد نیاز از طریق وبسایت
 • تهیه و ارائه سخت افزارهای مورد نیاز مشتری و پشتیبانی آن ها
 • امکان ایجاد تغییرات اختصاصی بر اساس نیاز مشتری
 • یک سال پشتیبانی رایگان
 • رفع اشکال تلفنی
 • ارائه سرویساز راه دور ( Remote )
 • رفع اشکال آنلاین از طریق سایت شرکت
 • اعزام کارشناس و رفع اشکال حضوری در کمتر از ۲۴ ساعت در سراسر کشور
 • ارسال نسخه های جدید برای ارتقا نرم افزار در طول دوره پشتیبانی
 • مشاوره و تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری مشتریان هنگام خرید نرم افزار
 • عضویت مشتری در گروه تلگرامی جهت مطلع سازی از آخرین دستورالعمل های سازمان ها و ارگان های زیربط
 • امکان استقرار کارشناس شرکت در محل مشتری جهت راه اندازی ویا خدمات پشتیبانی به صورت تمام وقت و به هر تعداد روز

مشخصات فنی

مشخصات فنی

 • Platform: Microsoft VS .NET C# 2012
 • Microsoft  SQL  SERVER  ۲۰۰۸  R2
 • Windows XP,7,8,10 (32 bit , 64 bit)

نرم افزار کلینیک | پلی کلینیک نرم افزار جامع کلینیک و پلی کلینیک نرم افزار کلینیک ، نرم افزار درمانگاه ، نرم افزار پلی کلینیک نرم افزار کلینیک | درمانگاه | پلی کلینیک نرم افزار جامع کلینیک و پلی کلینیک نرم افزار کلینیک ، درمانگاه و پلی کلینیک نرم افزار جامع کلینیک و پلی کلینیک نرم افزار کلینیک | درمانگاه | پلی کلینیک

جهت مشاوره رایگان نرم افزارهای درمانی با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۴۴۰۳۲۹۹۴-۶
Comments are Closed