بروز رسانی قیمت داروها

بروز رسانی قیمت داروها شرکت پارس تیام رایانه تولید کننده نرم افزار داروخانه به صورت مستمر و روزانه بروز رسانی قیمت داروها را توسط کارشناسان خود انجام می نمایید. توجه :  اطلاعات این بخش برای سایر افرادی می باشد که از نرم افزار داروخانه تیام استفاده نمی کنند . کاربران نرم افزار داروخانه تیام صرفا…