نرم افزار محاسبه کارانه بیمه روستایی تیام

قابلیت نصب در انواع مراکز پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی ، معاونت های بهداشتی ، واحد گسترش دانشگاه علوم پزشکی هدف از تولید نرم افزار مدیران این شرکت به منظور ساماندهی یکپارچه دانشگاه و افزایش دقت در محاسبه کارانه پزشکان و سایر شاغلین بیمه روستایی و مخفی سازی پیچیدگی های ذاتی دستوالعمل های مختلف (که…

نرم افزار انبارداری

قابلیت نصب تمامی مراکز درمانی عمومی و تخصصی ، داروخانه ها ، آزمایشگاه ها ، مراکز جراحی ، شرکت ها و … هدف از تولید نرم افزار این نرم افزار با دارا بودن تمامی قابلیت های متصور در انبار شامل خرید ، فروش ، انبارگردانی ، انواع کاردکس کالا ، گزارش موجودی ، گزارش فصلی…

نرم افزار حسابداری

قابلیت نصب تمامی مراکز درمانی عمومی و تخصصی ، داروخانه ها ، آزمایشگاه ها ، مراکز جراحی ، شرکت ها و … هدف از تولید نرم افزار مدیران این شرکت به منظور مدیریت یکپارچه تمامی فعالیت های درمانی ، مالی و اداری و همچنین مدیریت کارآمدتر نیروی انسانی و افزایش دقت در ثبت اسناد حسابداری…