نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ژنتیک

قابلیت نصب در انواع مراکز پزشکی  آزمایشگاه های خصوصی و دولتی ، آزمایشگاه های ژنتیک هدف از تولید نرم افزار مدیران این شرکت به منظور مدیریت اطلاعات و  فرآیندهای مختلف موجود در آزمایشگاه و در راستای ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و پر کردن خلاء موجود در کشور در صدد بر آمدند که با همکاری…

ادامه مطلب

نرم افزار مدیریت مطب

قابلیت نصب در انواع مراکز پزشکی مطب های عمومی و تخصصی ، مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز تخصصی چشم پزشکی ، مطب های تخصصی ، مراکز پلی کلینیک ، مطب های تخصصی ترک اعتیاد ، مطب تخصصی قلب ، مطب تخصصی غدد ، مراکز طب کار ، مطب تخصصی جراحی سرپایی…

ادامه مطلب

نرم افزار مدیریت مرکز پزشکی هسته ای

قابلیت نصب مراکز تصویر برداری ، مراکز رادیولوژی ، مراکز سونوگرافی ، مراکز پزشکی هسته ای ، مراکز سی تی اسکن (CT-Scan) ، مراکز پرتونگاری ، مراکز ماموگرافی ، مراکز آنژیوگرافی ، مراکز ام ار ای (MRI) ، مراکز عکس برداری X-Ray ، مراکز OCT ، مراکز اسکن استخوان ، مراکز اسکن مغزی هدف از…

ادامه مطلب

نرم افزار مدیریت سونوگرافی و رادیولوژی

قابلیت نصب مراکز تصویر برداری ، مراکز رادیولوژی ، مراکز سونوگرافی ، مراکز پزشکی هسته ای ، مراکز سی تی اسکن (CT-Scan) ، مراکز پرتونگاری ، مراکز ماموگرافی ، مراکز آنژیوگرافی ، مراکز ام ار ای (MRI) ، مراکز عکس برداری X-Ray ، مراکز OCT ، مراکز اسکن استخوان ، مراکز اسکن مغزی هدف از…

ادامه مطلب

نرم افزار مرکز جراحی محدود

قابلیت نصب در انواع مراکز پزشکی مراکز جراحی جنرال محدود ، مراکز جراحی چشم پزشکی ، کلیه مراکز تخصصی جراحی ، مراکز تخصصی جراحی زیبایی ، اتاق عمل ، دی کلینیک های تخصصی و فوق تخصص هدف از تولید نرم افزار مدیران این شرکت به منظور مدیریت اطلاعات و  فرآیندهای مختلف موجود در کلینیک ها…

ادامه مطلب

نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (LIS)

قابلیت نصب در انواع مراکز پزشکی  آزمایشگاه های خصوصی و دولتی ، آزمایشگاه های ژنتیک ، آزمایشگاه های تشخیصی طبی ، آزمایشگاه های پزشکی ، آزمایشگاه های پاتوبیولوژی ، آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه ها ، آزمایشگاه های شهری و روستایی ، آزمایشگاه های آموزشی ، آزمایشگاه های بالینی هدف از تولید نرم افزار مدیران این…

ادامه مطلب

نرم افزار مدیریت اطلاعات فیزیوتراپی و توانبخشی

قابلیت نصب در انواع مراکز پزشکی مراکز تخصصی فیزیوتراپی ، مراکز تخصصی توانبخشی هدف از تولید نرم افزار مدیران این شرکت به منظور مدیریت اطلاعات و فرآیندهای مختلف موجود در مراکز توانبخشی و در راستای ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و پر کردن خلاء موجود در کشور در صدد بر آمدند که با همکاری و…

ادامه مطلب

نرم افزار مدیریت اطلاعات کلینیک

قابلیت نصب بر روی انواع مراکز پزشکی کلینیک های عمومی و تخصصی ، مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز تخصصی چشم پزشکی ، مطب های تخصصی ، مراکز پلی کلینیک ، کلینیک تخصصی ترک اعتیاد ، مراکز تخصصی قلب ، مراکز تخصصی غدد ، مراکز طب کار ، مراکز تخصصی جراحی سرپایی…

ادامه مطلب