سوالات متداول خرید نرم افزار

قیمت نرم افزار و شرایط پرداخت چگونه است ؟جهت مشاهده قیمت نرم افزار از جدول قیمت نرم افزار ها استفاده نمایید و همچنین پرداخت مبلغ نرم افزار ، طی دو مرحله صورت می پذیرد . 60 درصد از کل مبلغ نرم افزار هنگام عقد قرارداد (بصورت پیش پرداخت) و 40 درصد باقیمانده پس از نصب…