مجله تیام

تفاوت نرم افزارهای کلینیکی

کدام یک از این دو نرم افزار مد نظر شماست؟
نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک
نرم افزار درمانگاه عمومی و تخصصی و مطب
عنوان ” نرم افزار کلینیکی ” شامل دو دسته نرم افزار است که در ادامه معرفی شده اند و کاملا متفاوتند.

جهت مشاوره رایگان نرم افزارهای درمانی با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۴۴۰۳۲۹۹۴-۶